Craig Venter – genteknikens Albert Einstein och Henry Ford i en och samma person

Craig Venter.Bilden publicerad med tillstånd av PLoS Biology

Amerikanaren Craig Venter är både forskare och entreprenör. Hans banbrytande tänkande för tankarna till Albert Einstein. Samtidigt är han lite av genetikens Henry Ford. Avundsjuka forskarkollegor beskyller honom för att vara ett framfusigt PR-geni. Sanningen är att Craig Venter gjort upptäckter och innovationer som förändrat världen. Och mer ska det bli!

Skräddarsydda bakterier

I maj 2010 lyckades en forskningsgrupp ledd av Venter skapa det som kan beskrivas som syntetiskt liv. Detta gjordes genom att syntetisera en väldigt lång DNA molekyl innehållande en bakteries fullständiga genom, och sedan föra in det i en annan cell.

Det syntetiska genomet kan designas så att den skapade bakterien får de egenskaper man önskar. Craig Venters uttalade mål är att skapa celler som är optimerade för att producera biobränsle från luftens koldioxid. Men bakterieceller kan också designas som små specialdesignade kemiska fabriker för vattenrening, läkemedelsproduktion etc.

Tekniken att skräddarsy bakterier bör ifrågasättas. Den kan komma i orätta händer och ställa till elände, säger skeptikerna. Visst, stoppa tillverkning av köksknivar och tändstickor så vi slipper alla hustrumördare och pyromaner.

HUGO 10 år

År 2000 gjorde Craig Venter och Francis Collins från National Institute of Health och U.S. Public Genome Projekt ett gemensamt tillkännagivande om att sekvenseringen av det mänskliga genomet var klart – tre år före det förväntade slutet på Human Genome Project, HUGO. Detta skedde i närvaro av USA:s president Bill Clinton och Storbritanniens premiärminister Tony Blair.

Morgondagens läkemedel, diagnostika och progniostika
Om 25 år kommer sjukvårdens läkemedelsarsenal att se helt annorlunda ut, mycket tack vare Craig Venters innovationer. Läkemedel av typen genreparatörer kommer att ersätta dagens (ofta) trubbiga mediciner. Sjukdomar kommer att också att kunna förebyggas tack vare avancerad genteknik. Möjligheten att ställa rätt diagnos, liksom att förutsäga sjukdomsprognos kommer att öka.

Craig Venter utsågs till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2002. Han lär så småningom återkomma till Stockholm för att hämta ett Nobelpris.

—-

Referens: A New Human Genome Sequence Paves the Way for Individualized Genomics Gross L PLoS Biology Vol. 5, No. 10, e266 doi:10.1371/journal.pbio.0050266

Ursprungligen publicerad 16 augusti 2010