Läkare mot Golf – en ohelig allians

Foto: Noel Abejo/www.sxc.hu

Föreningen ”Läkare mot golf” har bildats. Självutnämnd ordförande är stockholmsläkaren Sven Britton. Han tycker att hans läkarkollegor ska arbeta och absolut inte ägna sig åt denna sport.

Sven Britton får uppbackning i Läkartidningen nummer 29-31 2010 av professorn och författaren Stephan Rössner som redogör för sportens avigsidor, skadepanoramat.

Som medförfattare till boken ”Med friska slag” vill jag lägga in en mild protest. Ser man enbart till skadorna skulle snart sagt varje sport läggas ner, fotboll och ishockey inte minst. Golfskadorna (merparten i rörelseapparaten) drabbar förstås främst professionella spelare som har sporten som yrke och inkomstkälla.

Motionsgolfare drabbas dessbättre inte av allt elände som Stephan Rössner redovisar. Hade så varit fallet skulle inte Sverige ha haft 600 000 utövare.

”För många kan säkert golfandet vara en lämplig motionsform”, tillstår Rössner, och varnar samtidigt äldre spelare för backiga banor.

För mig har golfen en annan stor fördel, utöver motion. ”It takes your mind off your business”. Golfen nollställer hjärnan, öppnar själens fönster mot blå himmel, grönska och fågelsång, mot glädjen att försöka bemästra ett stimulerande hantverk.

Fortsätt golfa – med måtta! En sport som lockar folk upp ur TV-sofforna och bort från datorspelandet förbättrar folkhälsan. Därmed avlastas läkarkåren som får tid att, tja golfa till exempel.