Portfolio

2019 – 2020: Perituskliniken, Lund

2020 slog Perituskliniken – Sveriges mest moderna cancersjukhus – upp portarna. Carl-Olof Börjeson  och Cob Media medverkade i ett tidigt skede, och producerade information och PR åt webbsida och sociala medier.

2018: Böcker, magasin och newsletters

Prostata

Fgallery1-0

22 experter i en lätt bok om ett tungt ämne

“Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. I internationell jämförelse har Sverige en hög dödlighet i prostatacancer. Behovet av goda samtal och information är stort. Boken skrevs för att lyfta diskussionen och föra utvecklingen framåt.

Producerad i samarbete med Tidningsmakarna


Rätt Medicin för Skåne

Fgallery1-1

En bok om bättre läkemedelsanvändning.

“Bakgrunden var att kostnadsansvaret för läkemedel hamnade i knät på Landstingen. De upptäckte snart att läkemedel är en dyr historia. Mycket tas ut utan att konsumeras. Boken är en del i en informationskampanj. Den blev en stor framgång och boken fanns i alla väntrum. Men om rätt medicin för Skåne alltid är rätt medicin för patienten, det vill jag låta vara osagt.”

Producerad tillsammans med Göran Swedberg och Martin Westholm. Originalproduktion: Gert Jacobsson, produktion Blanking, Malmö. Uppdragsgivare: Region Skåne, Läkemedelsrådet.


Prostatanytt

Fgallery1-99

Svenska Prostatacancerförbundets tidskrift

“En av många produktioner där jag medverkar. Som alltid i den medicinska världen möter man otroliga öden och rörande historier om vanliga mäniskor som tvingats genomleva ofattbara tragedier. Prostatanytt är en tidning av och för de många tysta hjältarna i dagens Sverige”.

Prostatanytt produceras på uppdrag av Svenska Prostatacancerförbundet.


Äventyr på färden mot Alveolerna

Fgallery1-2

En pedagogisk barnbok om allergisk astma

“Allergisk astma är ett stort bekymmer för många barn och ungdomar. För att koppla ett intellektuellt nacksving kring sjukdomen, så gjorde illustratören Lars Agèlii och jag ett antal barnböcker. De delades ut till läkare för vidare befordran till patienter och föräldrar. Den här typen av böcker överbryggar en av de stora klyftorna i svensk sjukvård, nämligen kunskapsklyftan. Böcker av den här typen gör att patienter och anhöriga kommunicerar bättre med doktorn och ställer klippskare frågor. Det här är en bok jag är lite stolt över.

Uppdragsgivare: MSD Läkemedel AB, Stockholm.


Santé

Fgallery1-3

En tidning om dagens sjukvård

“Santé lyfter fram de goda exemplen inom svensk sjukvård. Den speglar när sjukvården flyttar fram positionerna och ger patienter en bättre livskvalitet. Den beskriver också trender i svensk sjukvård. En tidning för de som vill hänga med”.

Medarbetare: Margareta Olsson Birgersson, Med.dr. Grafisk formgivningJonas Böttiger. Uppdragsgivare och ansvarig utgivare: Sanofi-Aventis AB.Upplaga:19 000. Ges fyra gånger per år.


Hälsosam Information

Fgallery1-5

Kundtidning

“Företagshälsovård är mer än vanlig medicin. Det är minst lika mycket ledarskap och friskvård. Sedan arbetsgivarna blev mer ansvariga för de anställdas sjukersättning, har intresset för ämnet ökat. Det finns en direkt ekonomisk vinst i en frisk och harmonisk arbetsstyrka”.Producerad tillsammans med Christina Areskoug, journalist och Micke Siebenrock, layout/original.Uppdragsgivare: Hälsosam Företagshälsovård/Curera/Avonis, Kristianstad och Stockholm. Upplaga 4 000. Ges ut fyra gånger per år.


Med Friska Slag

Fgallery1-6

En bok om hälsonyttan med golf

“999 av 1000 böcker om golf handlar om golf som sport. Den här boken handlar om hälsonyttan. Om nyttan av att promenera några timmar på mjukt underlag, långt bort ifrån mobiltelefonsignaler och bruna kuvert. Den bygger dels på medicinska artiklar, dels på vanliga människors berättelser. Fick lysande recensioner i tidningen Svensk Golf.”

Författad tillsammans med Gi Broman och Claes-Allan Lundin. Förlag:Studentlitteratur AB, Lund